MATRÍCULA CURS 2023-2024

DADES DE L'ALUMNE/A:DADES DE LA MARE/PARE/TUTORDADES DE LA MARE/PARE/TUTORDADES ESCOLARSADJUNTS


 

 


PAGAMENTALTRES DADES


 

AUTORITZO que les dades personals siguin tractades per l'escola. Pot obtenir més informació sobre el tractament que l'escola fa de les seves dades en el següent enllaç: política de privacitat de la web.

AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries o extraescolars pel centre docent i publicades a la pàgina web, cartells corporatius, i xarxes socials; Facebook, Instagram…Tant del nostre centre com d'altres centres o associacions que organitzin les activitats o esdeveniments que corresponguin.

AUTORITZO que sigui traslladat a l'hospital i/o C.A.P. més proper, per les educadores responsables del benestar del meu fill/a, en cas de necessitar ajut mèdic urgent. Sempre es localitzarà telefònicament els pares o tutors per comunicar la situació del seu fill/a.

AUTORITZO a l'Escola Bressol Els Barrufets de Granollers amb NIF: J66116724, que el meu fill/a realitzi sortides durant el transcurs del curs 2023-2024, acompanyat/da amb les educadores corresponents.

ACCEPTO rebre notificacions sobre el meu fill/a a través de l’aplicació Kindertic: fotografies, circulars, missatges, menú diari i/o diferents propostes.

DECLARO que són certes les dades que faig constar en aquest document.


1 En cas afirmatiu, portar informe mèdic.

2 En cas afirmatiu, s'aplicarà un 5% de descompte en el preu final.