Formulari Inscripció Casal D’Estiu 2024

DADES DE L'ALUMNE/A:DADES DE LA MARE/PARE/TUTORDADES DE LA MARE/PARE/TUTOR (Opcional)ADJUNTSSELECCIÓ SETMANES CASAL D’ESTIU 2024


JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

seleccionar quantitat de setmanes d'acollida

Total:


AUTORITZO que les dades personals siguin tractades per l'escola. Pot obtenir més informació sobre el tractament que l'escola fa de les seves dades en el següent enllaç: política de privacitat de la web.

AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries o extraescolars pel centre docent i publicades a la pàgina web, cartells corporatius, agenda digital de l’escola i xarxes socials; Facebook, Instagram…

AUTORITZO que sigui traslladat a l'hospital i/o C.A.P. més proper, per les educadores responsables del benestar del meu fill/a, en cas de necessitar ajut mèdic urgent. Sempre es localitzarà telefònicament els pares o tutors per comunicar la situació del seu fill/a.

AUTORITZO a l'Escola Bressol Els Barrufets de Granollers amb NIF: J66116724, que el meu fill/a realitzi sortides durant el transcurs del Casal d’Estiu – 2024, acompanyat/da amb les educadores corresponents.

ACCEPTO rebre notificacions sobre el meu fill/a a través de l’aplicació Kindertic: fotografies, circulars, missatges, menú diari i/o diferents propostes.

DECLARO que són certes les dades que faig constar en aquest document.