descobreix

la nostra petjada

Mètode propi inspirat en:

Montessori, Pikler i Reggio Emilia.

Acompanyament respectuós i singular.

Contacte individualitzat amb les famílies.

Cuina pròpia amb aliments de Km0.